Aquarellmalerei
Giselle d'Ailly...- 24x31_2-2018

GISELLÈ - Aquarellfarbe, Tusche auf Aquarellpapier - 24 x 31 - 2018

Schwarz-Weiß - 24x31

SCHWARZ-WEISS - Aquarellfarbe, Tusche auf Aquarellpapier - 24 x 31 - 2018

Helga - 24x31

HELGA - Aquarellfarbe auf Aquarellpapier - 24 x 31 - 2018

Power Mann - 30x40

POWER MANN - Aquarellfarbe, Tusche auf Aquarellpapier - 30 x 40 - 2018

Roter Schirm - 24x31,5

ROTER SCHIRM - Aquarellfarbe, Tusche auf Aquarellpapier - 24 x 31,5 - 2018